انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

خانم طرلان فرهوش                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

کتاب ها

مفاهیم ژنتیکی در اصلاح دام. ترجمه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. 396 صفحه.1395

کاربرد نرم‎افزارRدر علوم کشاورزی. تالیف. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.  473 صفحه. 1395

 آشنایی با ژنتیک حفاظت. ترجمه. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. 372 صفحه. 1393

تکنولوژی کاربردی پشم و پوست. تدوین و گردآوری. انتشارات یاوریان. 156صفحه. 1389

راهنمای کاربردی بهبود ژنتیکی در دام و طیور. ترجمه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.  168صفحه. 1388

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.