انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

خانم طرلان فرهوش                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین‏ المللی

Alteration of Body Measurements of Some Native Sheep of Iran. In proceeding of The 4th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. 2013

Productive Traits of Silkworm Hybrids from Selected Parental Lines. In proceeding of The 4th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. 2013

A Random Regression Model for Estimating Different Heritability in Sheep. In proceeding of The 4th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries.2013

 Estimation of Reproductive Traits of Silkworm Hybrids. In proceeding of The 4th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries 2013

Some fleece characteristics of native goats of lorestan. In proceeding of XI International . Conference on Goats. Spain, Gran Canaria. 23- 27 September. 2012.Oral presentation

Some skin characteristics of native goats of Lorestan. In proceeding of XI International Conference on Goats. Spain, Gran Canaria. 2012

Effect of environmental factors on the performance of Khorasan native goats. In proceeding of XI International Conference on Goats. Spain, Gran Canaria. 23- 27 September. 2012

 Evaluation of fleece of native goats of East Azerbijan from different ages and sexes. In proceeding of XI International Conference on Goats. Spain, Gran Canaria. 2012

Growth performance and carcass traites of F1 crossbreds from Afshari×Zandi and Fashandi×Zandi sheep under Feedlot condition.In proceeding of the 3rd international conference on sustainable animal agriculture for developing countries. Thailand. 2011

Combination of citric acid and microbial phytase on digestability oof calcium and phosphorus and mineralization parameters of tibia bone in broilers. In Proceeding of 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Heraklion. Greece. 2011

   Estimation of variancs due to direct and maternal effects on birth weight in Moghani sheep. Canadian J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2/ Abstract. 2010

 Estimation of additive and non-additive genetic parameters for growth traits of Moghani sheep. Canadian J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2/ Abstract. 2010

Estimation of variance component for reproductive traits of Moghani sheep. Canadian J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2/ Abstract. 2010

Effect of replacing dietary levels of soybean meal (SBM) with rapeseed meal (RSM) in broiler chicks.In proceeding of world's poultry science congress. Brisbane. Australia. 2008

The evaluation of fleece characteristics in Arkhrarmerino×Ghezel and Arkharmerino×Moghani F1 crossbreds. In proceeding of 11th Animal Science Congress. Malysia. 2004

مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی

تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی گوزن مرال حفاظت شده ایران براساس توالی ناحیه کنترل میتوکندریایی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران.1395

Prevalence of Liver Fluke Infections of Small Ruminants in AHAR Abbatior, Northwest of IRAN. Proceedings of 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9). Guilan, Iran; 2015

     استفاده از اندازه‏ های بدن جهت پیش‎بینی وزن زنده و خصوصیات لاشه گرم در گوسفند قزل. ششمين كنگره علوم      دامي ايران. 5-6شهريور. دانشگاه تبريز.1393

برآورد ضرایب اقتصادی برخي از صفات تولیدی گوسفند نژاد ماکوئی.اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران. 3-5 خرداد. دانشگاه شهيد بهشتي. تهران. 5-1. 1393

تاثیر خصوصیات فیزیکی جوجه بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و وزن اندام‏ های داخلی جوجه‏ های گوشتی. دومین همایش ملی پژوهش‎های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان. 14 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. 1393

بررسي تاثير همخوني بر برآورد فراسنجه هاي ژنتيكي مرغان بومي آذربايجان غربي. اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. شبستر. 8 اسفند.1392

بررسي تاثير همخوني برروي برخي صفات توليدي و توليدمثلي مرغان بومي آذربايجان غربي. اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. شبستر. 8 اسفند. 1392

اثر سطوح مختلف پودر ريشه و ساقه كاسني با اسيد بوتيريك بر ميكروفلورا سكوم جوجه هاي گوشتي. اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. شبستر. 8 اسفند. 1392

اثر سطوح مختلف پودر ريشه و ساقه كاسني با اسيد بوتيريك بر ريخت سنجي روده باريك جوجه هاي گوشتي. اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. شبستر. 8 اسفند. 1392

بررسی خصوصیات الیاف بزهای ماده لری در سنین مختلف. پنجمین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه صنعتی شریف اصفهان. 7-9 شهریور.1391

تعيين ويژگي‌هاي كيفي چرم بزهاي ماده لري. پنجمین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه صنعتی شریف اصفهان. 7-9 شهریور. 1391

بررسی اثر تلاقی دوطرفه بین نژاد آرخامرینو و گوسفند قزل بر کیفیت الیاف پشم نتاج F1. همایش ملی الیاف دامی. دانشگاه تبریز. 1388

غنی‏ سازی تخم ‏مرغ با لوتئین. سومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. 1387

اثر زئولیت و پروبیوتیک روی مورفولوژی روده جوجه ‏های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی آفلاتوکسین B1. سومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. 1387

بررسی کیفیت الیاف پشم و نسبت فولیکول‏ های اولیه به ثانویه در گوسفندانFآرخامرینو قزل و آرخامرینو مغانی. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی ایران. 1386

اثر پودر چربی گیاهی بر درصد جوجه ‏درآوری،مقدار کلسترول و تری گلیسیرید خون و زرده تخم مرغ گله مادر گوشتی. سمینار ملی زیست شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند. 1386

کاربرد نشانگرهای ملکولی در اصلاح قارچ خوراک تکمه ‏ای سفید. نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا. 1386

تنش شوری در یونجه و راه های مقابله با آن از گذشته تا آینده. نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا. 1386

مقایسه وزن بیده و کیفیت الیاف پشم تولیدی در میش ‏های F1حاصل از تلاقی گوسفندان قزل و مغانی و نژاد خارجی آرخامرینوس. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 1384. سخنراني.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.