انگلیسی
پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

خانم طرلان فرهوش                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

سوابق شغلی

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر 

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- آموزشكده فني سماء 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.